Hát Xoan


Cùng thưởng thức các nhạc phẩm Hát Xoan tuyệt vời với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ: nghệ nhân 4 phường Xoan, Kim Đức, Phượng Lâu, Phan Muôn, Hồng Liên, Anh Tuấn, Tốp nữ các phường Xoan, nghệ nhân Kim Đôi, Kim Đức, Việt Trì…trong album Hát Xoan tại website nghe nhạc Dân Ca đầu tiên tại Việt Nam. Lắng nghe giai điệu quê hương và chia sẻ cảm xúc cùng Dân Ca Việt Nam.

Views All Time
232
Views Today
1