Trầu cau quan họ


Ngày hội năm xưa Em tiễn anh tới một con đò Em gửi miếng trầu thương nhớ Để mùa sau anh nhớ lại sang Trầu em têm mang bao tình nghĩa Thắm đỏ thắm qua những mùa đông Để ngày […]

Read more

Cò lả


Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính tang là tang tính tình Anh chàng rằng anh chàng ơi Rằng có biết biết hay chăng, rằng có […]

Read more

Duyên quan họ


Ngày xưa là xưa về với a với hội Lim Áo the là the khăn sếp để làm duyên, duyên bạn tình Còn chị hai, tôi như trúc ớ xinh tôi mà càng xinh. Trong vành nón ba tầm, trong […]

Read more