Trẩy hội xuân


Má đồng tiền tủm tỉm. Mắt bồ câu long lanh. Nón quai thao chòng chành. Áo dài the tha thướt. Kìa là chị Hai đi trẩy hội. Kìa là anh Ba đi trẩy hội. Tưng bừng làng trên xóm dưới […]

Read more

Liện sai


Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người ơi, chứ em có a thương người, như ớ lá ớ ơ bi song lá đài bi, chứ ngày í […]

Read more

Lý thiên thai


Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là) chàng là anh chàng ơi Mà này cũng có (a) ăn xoài Mà này cũng có (a) ăn xoài tình tình cây […]

Read more